XVII Warsztaty Matematyczne
pod hasłem: "Wiosenny powiew matematyki"

odbyły się w sobotę 24 marca 2012r.
w Publicznym Gimnazjum nr 5 w Opolu.
w godzinach 9-1400.

Spotkanie przebiegało wg harmonogramu:

od 815 rejestracja uczestników

 

900-945 Wykład  
950-1105 I sesja warsztatów po niej przerwa "kawowo-herbaciana"
1135-1250 II sesja warsztatów  
1300-1415 III sesja warsztatów po niej spotkanie podsumowujące, konkursOdbyły się następujące zajęcia:

Wykład dla wszystkich

   Efektywne strategie nauczania w świetle ogólnoświatowych badań edukacyjnych - Tomasz Szwed (OE Pazdro)


Warsztaty

Wszystkie poziomy

1. Jajko wielkanocne - Joanna Stasch (SNM)
2. Wiosenne wagary matematyczne - Agata Hoffmann(SNM)
3. Czego szuka matematyk w trafice? - Piotr Pawlikowski (SNM)
4. Trudne zachowania uczniów podczas lekcji. Młodzież niedostosowana społecznie i przejawiająca symptomy ADHD - Jacek Lewandowski - Pedagog Opiekuńczo-Wychowawczy, specjalizacja: Patologia i readaptacja osób niedostosowanych społecznie, Socjoterapeuta.
5. Prawie wszystko o trójkącie - Zdzisława Szkotak (SNM)
6. Matematyka Europejczyka. Nowoczesne podręczniki i pakiet narzędzi multimedialnych współczesnego nauczyciela - Florian Gałuszka (HELION)

Szkoła podstawowa

7. Projekty, gry edukacyjne i podręcznik interaktywny - trzy pomysły na ciekawą lekcję Ewa Szelecka (KLETT).
8. Wydobyć matematykę w zabawie.- Jerzy Nowik (Wydawnictwo NOWIK)
9. Zapraszamy do edukacyjnej podróży z wydawnictwem Operon. Reforma 2012 - zmiany dla nauczyciela, ucznia i szkoły Krzysztof Bugajski(OPERON)
10. Wpływ reformy programowej na nauczanie matematyki w szkole podstawowej oraz wybór podręcznika do tego przedmiotu. W jaki sposób podręcznik "Łatwa matematyka" jest dostosowany do zmian, wynikających z nowej reformy programowej? - Magdalena Siudak (WIKING)
11.Matematyczne Preteksty czyli o niekonwencjonalnych zadaniach i Radosnych Sześcianach wyprowadzających w pole ... matematyki oraz o tym, jak wykształcić najlepsze cechy emocjonalne i intelektualne uczniów i jak od zabawy przejść do czystej matematyki - Marek Matejuk

Szkoła podstawowa i gimnazjum

12. "Bądź optymistą! Spróbuj zostać programistą, czyli wielkanocny powiew informatyki w stronę matematyki" -Norbert Dreier (SNM)
13. Chusta animacyjna na lekcjach matematyki - JOANNA ŚWIERCZ (SNM)


Gimnazjum i ponadgimnazjalne

14. Bryły plasterkowe - Piotr Pawlikowski (SNM)
15. Co GeoGebra może, czyli przegląd kilku ważnych możliwości zastosowania tego programu na lekcjach matematyki - Tomasz Szwed(O E Pazdro)
16. Czym żyje matematyk, czyli ... o rozwiązywaniu zadań - Waldemar Górski(SNM)
17.Matematyczne Preteksty czyli o niekonwencjonalnych zadaniach i Radosnych Sześcianach wyprowadzających w pole ... matematyki oraz o tym, jak wykształcić najlepsze cechy emocjonalne i intelektualne uczniów i jak od zabawy przejść do czystej matematyki - Marek Matejuk


Ponadgimnazjalne:


18. Zapraszamy do edukacyjnej podróży z wydawnictwem Operon. Reforma 2012 - zmiany dla nauczyciela, ucznia i szkoły (OPERON)
19.Warsztat matematyczny niezbędny programiście - Krystian Wojtkiewicz(UO)


Szkoła podstawowa i ponadgimnazjalna:

20. Prezentacja oferty Wydawnictwa Nowa Era na poziomie szkoły podstawowej oraz ponadgimnazjalnej.


Do pobrania BIULETYN w formacie .doc.
.